Tepelná čerpadla

Výhradně se zabýváme aplikací  telných čerpadel typu vzduch / voda. Na vyžádání zákazníka lze také aplikovat země / voda.

Pomocí tepelného čerpadla lze část přírodní energie shromáždit a využít  k topení nebo k ohřevu teplé vody. Takovéto zařízení má své ekonomické opodstatnění i za venkovních teplot -20 °C. Po přepočtu na roční výkon nám tak příroda daruje velkou část běžné energie na vytápění.

Vyjádřením efektivity práce tepelného čerpadla je topný faktor. Současné úsporné systémy hospodaření s teplem, společně se stoupajícími cenami zdrojů energie a s ohledem na návratnost investic, více než kdy v minulosti podporují aplikace tepelných čerpadel.

 

 

 

 

Kontakt

Zakázková kancelář a technologické oddělení
Plzeňská 437
330 22, Zbůch

Martin Spěváček - technolog
tel.: +420 603 389 394
spevacek@plzenskachladirenska.cz

 

Obchodní oddělení

tel.: +420 603 389 394
obchod@plzenskachladirenska.cz

 

Hana Jindřichová - účetní

tel.: +420 602 588 246
jindrichova@plzenskachladirenska.cz

 

Technik servisu
Pavel Spěváček
tel.: +420 604 607 517
servis@plzenskachladirenska.cz